МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по пневмо-фтизиатрични болести

Специалисти:

  • Д-р Ангелина Димитрова
  • Д-р Митко Димитров

Извършва се:

  • Диагностициране на белодробни заболявания, включително и туберкулоза;
  • Лечение и профилактика на белодробни заболявания;
  • Функционално изследване на дишането:
  • Инхалаторно лечение и обучение.

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по пневмо-фтизиатрични болести имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.