МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Образна диагностика

Специалисти:

  • Д-р Антон Ковачев
  • Д-р Росен Болградов 

Извършават се следните изследвания:

  • Всички конвенционални рентгенови изследвания, в т.ч. и високоспециализирани изследвания като венозни, урографии, иригографии;
  • Ехографско изследване на щитовидна жлеза, млечна жлеза, коремни органи и повърхностни органи;
  • Изследване с компютърен томограф на всички системи и органи, включително ангиографии.

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по образна диагностика имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.