МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

За нас

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД е здравно заведение, извършващо диагностична и лечебна дейност в град Ямбол, като част от структурата на МБАЛ Ямбол. 

Отвори врати за своите пациенти през 2001 год., като през тези седемнадесет години работа здравното заведение затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги на европейско ниво. 

Медицинският център предоставя на нуждаещите се пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. 

Приоритет в работата на МЦ Ямбол е профилактиката и лечението по всички медицински специалности, съпроводени от необходимите изследвания за бърза и прецизна диагностика. 

Медицинският център оказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително - здравно - промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика. 

Предоставя медицински услуги с високо качество, стремейки се да удовлетвори очакванията и нуждите на населението в региона. 

Разполага с кабинет за неотложна медицинска помощ. 

В центъра работят четиридесет висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината. 

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД, Ямбол извършва:

  • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в областта на специалностите, за които са разкрити специализирани кабинети.
  • Дагностика и манипулации в кабинет за неотложна помощ.
  • Клинико - лабораторни изследвания.
  • Рентгенологични изследвания.
  • Микробиологични изследвания.
  • Експертиза на временна нетрудоспособност.
  • Наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.
  • Здравна профилактика.
  • Издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за хоспитализация.

Целта на здравното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники. 

Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по - детайлна и точна медицинска помощ. 

Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората. 

Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти. 

Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване от медицинските координатори.

Клинико-лабораторни изследвания
Рентгенологични изследвания
Микробиологични изследвания