МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Клинико-лабораторни изследвания

Специалисти:

Д-р Радка Замова

Клинична лаборатория към МЦ „Дианамед 2001” ЕООД е разкрита през 2003 г. Лабораторията е оборудвана с много добра, съвременна и модерна апаратура – автоматичен хематологичен брояч – 18-параметров, клинично-химичен, коагулометър, имунологичен и уринен анализатор.

Извършват се:

  • Пълна кръвна картина – 18 показателя;
  • Пълно изследване на урина – 12 показателя;
  • Показатели на кръвосъсирване;
  • Клинично-химични изследвания;

Високоспециализирани изследвания:

  • Щитовидни хормони;
  • Репродуктивни хормони;
  • Туморни маркери – при рак на простатната жлеза, млечна жлеза, панкреас, черен дроб, дебело черво, яйчници и други.

Лабораторията участва в Националната система за външна оценка на качеството, за което е сертифицирана с отлични резултати.

Ръководител на клинична лаборатория е д-р Радка Замова – специалист с дългогодишен опит и практика, работещ в екип с двама квалифицирани медицински лаборанти, гаранция за високо качество на лабораторните услуги.Клинична лаборатория има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.

Работно време:

  • понеделник – петък 8.00 – 18.00
  • събота, неделя при повикване