МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Екип

Име и фамилия Специалност
Д-р Кети Паскалева Акушерство и Гинекология                                                                                 
Д-р Стоянка Мантарева Акушерство и Гинекология                                                                                 
Д-р Димитър Димитров Гастоентерология                                                                                 
Д-р Диана Димитрова Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Стефка Желязкова Инфекциозни болести
Д-р Дончо Тенев Ревматология , Кардиология
Д-р Веска Лекова Нервни болести
Д-р Таня Динева Нервни болести
Д-р Данаил Попов Нефрология
Д-р Иван Иванов Ортопедия и травматология
Д-р Панайот Попов Ортопедия и травматология
Д-р Светла Жекова Жекова - Реджепоглу Ортопедия и травматология
Д-р Румяна Михайлова Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Славка Кирилова Педиатрия
Д-р Ангелина Димитрова Пневмология и фтизиатрия
Д-р Митко Димитров Пневмология и фтизиатрия
Д-р Енчо Балабанов Урология
Д-р Емил Милков Урология
Д-р Наталия Добрева Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Йорданка Димитрова Клинична хематология
Д-р Петър Боризанов Хирургия , Неврохирургия
Д-р Деян Борисов Кунев Хирургия 
Д-р Петър Папашимов Хирургия 
Д-р Радка Замова Клинична лаборатория
Д-р Анна Димитрова Микробиология , Вирусология        
Д-р Антон Ковачев Образна диагностика
Д-р Росен Болградов Образна диагностика
  Управител: Д-р Йорданка Х. Димитрова