МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

Специалисти:

  • Д-р Наталия Добрева

Консултативният кабинет по физикална и рехабилитационна медицина има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.