МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по хирургични болести

Специалисти:

  • Д-р Асен Табаков
  • Д-р Петър Боризанов
  • Д-р Петър Папашимов
  • Д-р Румен Ралев

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по хирургични болести имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.