МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по ревматология и кардиология

Специалисти:

  • Д-р Дончо Тенев

Консултативният кабинет по ревматология и кардиология има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.