МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по гастроентерология

Специалисти:

  • Д-р Димитър Димитров 

Консултативният кабинет по гастроентерология има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.