МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по нефрологични болести

Специалисти:

  • Д-р Данаил Попов
  • Д-р Кирилка Кирилова

Консултативният кабинет по нефрологични болести има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.