МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по кожни и венерически болести

Специалисти:

  • Д-р Илия Цингов 

Консултативният кабинет по кожни и венерически болести има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.