МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по инфекциозни болести

Специалисти:

  • Д-р Стефка Желязкова 

Консултативният кабинет по инфекциозни болести има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.