МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по ортопедо-травматологични болести

Специалисти:

  • Д-р Иван Иванов
  • Д-р Панайот Попов

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по ортопедо-травматологични болести имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.