МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДИАНАМЕД 2001“ ЕООД и Заповеди