МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Медицински услуги

Медицински център Дианамед 2001 ЕООД, Ямбол извършва:

  • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в областта на специалностите, за които са разкрити специализирани кабинети.
  • Дагностика и манипулации в кабинет за неотложна помощ.
  • Експертиза на временна нетрудоспособност.
  • Наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.
  • Здравна профилактика.
  • Издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за хоспитализация.