МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по урология

Специалисти:

  • Д-р Емил Милков
  • Д-р Енчо Балабанов

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по урология имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.