МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по УНГ

Специалисти:

  • Д-р Румяна Михайлова 

Всички лекари-специалисти в консултативните кабинети по УНГ имат сключени договори с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.