МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по психиатрия

Специалисти:

  • Д-р Георги Андонов

Консултативният кабинет по психиатрия има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.