МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по неврохирургия

Специалисти:

  • Д-р Петър Боризанов

Консултативният кабинет по неврохирургия има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.