МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по клинична хематология

Специалисти:

  • Д-р Йорданка Христова 

Консултативният кабинет по клинична  хематология има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.