МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по ендокринология

Специалисти:

  • Д-р Диана Димитрова

Медицински услуги:

  • Обучение на пациенти със захарен диабет – изчисление на хлебни единици (ХЕ);
  • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите;
  • Клинично изследване на пациенти с диабетна невропатия;
  • Преглед и комплексна оценка на пациент с диабетно стъпало;
  • Антропометрична оценка на затлъстяването;
  • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия;
  • Определяне стойността на кръвна захар с глюкомер;
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет;
  • Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза.

Консултативният кабинет по ендокринология има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.