МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Консултативен кабинет по детски болести

Специалисти:

  • Д-р Славка Кирилова - Боризанова

Консултативният кабинет по детски болести има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от извънболничната помощ.