МЦ Дианамед 2001
Медицински център в град Ямбол

Микробиологични изследвания

Специалисти:

Д-р Анна Димитрова

Целта на Микробиологичната лаборатория е да допринесе за подобряване на здравето и качеството на живот на пациента чрез способите на добрата лабораторна практика.

Микробиологичната диагностика установява микробния причинител и подходящия за него антибиотик. В резултат на това:

 • инфекциозното състояние се повлиява бързо;
 • пациентът не е подложен на излишна и неадекватна антибиотична терапия, която уврежда организма и оскъпява провежданото лечение.

В Микробиологична лаборатория се доказват причинители на уроинфекции, полово-предавани заболявания, диариен синдром, сепсис, инфекции на горни и долни дихателни пътища, на сетивни органи, раневи, кожни и други инфекции.

Серологичната диагностика включва изследвания на AST-антистрептолозинов титър, Валер-Роз, ревма-фактор, тестове за сифилис.

Извършва се диагностика и на вирусни инфекции, като Rota-virus и Adeno-virus, причиняващи диариен синдром при деца и възрастни, Epstein-Barr virus – причинител на инфекциозна мононуклеоза, HIV, вирусни хепатити, морбили, паротит, рубеола, цитомегаловирус.Наред с рутинно използваните методи, лабораторията разполага с възможности за доказване на следните трудни за култивиране микроби и причинени от тях заболявания:

 • анаеробни инфекции;
 • доказване на патогенни микроорганизми в кръвта – хемокултури;
 • инфекции причинени от патогенни гъбички и изпитване за чувствителност към антимикотици;
 • гонококови инфекции;
 • хламидийни инфекции в остър и хроничен стадий;
 • хемофилусни инфекции (H. influenzae);
 • кампилобактерни ентероколити;
 • туберкулоза – директен микроскопски препарат и културелно изследване;
 • хеликобактер пилори – установяване на антиген и антитела;
 • легионерска болест;
 • пневмококови инфекции - установяване на антиген в ликвор;
 • микоплазми и уреаплазми, предавани по полов път;
 • клостридиум дифициле при антибиотичноасоциирани колити;
 • стрептококови инфекции – установяване на антиген в гърлен секрет;
 • изследвания за кърлежово-преносими инфекции – Лаймска борелиоза.

Лабораторията участва в Система за външна оценка на качеството, за което е сертифицирана. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно. Висококвалифицираният екип на Микробиологична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Микробиологична лаборатория има сключен договор с РЗОК – гр. Ямбол за обслужване на пациенти от доболничната помощ.